צילם: יעקב
צילם: ישורון ברטוב
צילם: אלחנן שושן
צילם: ישורון ברטוב
צילם: ישורון ברטוב